Elementary ESL Page

Elementary ESL is a place where English Language Learners can work on academic and language skills in a safe environment.  The ESL instructors work with classroom teachers to guide students to higher levels of learning. We continue to value the growing diversity in our population.

Click on Student Work to view ESL students' work.

Here is the Elementary ESL Staff for the 2007-2008 school year:

Christy Osborne, ESL Coordinator and Teacher
I am excited to continue working with English Language Learners at Upton and Addams Elementary Schools, as well as monitoring the students from all elementary schools. Please feel free to contact me with questions.
Phone: 248-549-4968 Ext. 16203  
E-mail:
osbornec@royaloakschools.com

Violet Andoni, ESL Instructor
Violet will work with students at Upton, Addams and Northwood Elementary Schools.
 If you need assistance by an Albanian Interpreter, please contact her.
Phone: 248-549-4968 
E-mail: andoniv@royaloakschools.com

 Kindergarten at Upton
Congrats to two of the new student council members at Addam's swearing in ceremony.

Important Information for Parents

ESL Permission Slips: Every ESL student receives a permission slip for services each year. Please complete and return this form as soon as possible.

Albanian:

Formulari i ESL-it. Që fëmija juaj të marrë pjesë në programin e ESL-it, ju duhet të plotësoni  formularin që ështe bashkangjitur me këtë letër. Ju lutemi plotësoheni dhe na ktheni pjesën e poshtme të firmosur sa më shpejt të jetë e mundur.

ESL Newsletters: You will receive newsletters once a month with updates, program information and upcoming events. Albanian translation is provided.
Albanian:

Njoftime nga ESL: Çdo muaj ju lutemi të shikoni për njoftime nga departamenti i ESL-it të cilat do t'i dërgojmë së bashku me dosjen që fëmija juaj sjell në shtëpi të hënë ose të premte. Në këto njoftime mujore, do të gjeni lajme të rëndësishme në lidhje me programin, takimet me prindërit, si dhe disa rregulla dhe këshilla për prindërit në lidhje me shkollën, etj.

ESL Progress Reports: Look for ESL Progress reports with your child’s report card the 2nd and 4th marking periods. We will assess progress in each area of the ESL Curriculum (Speaking, listening, reading and writing.)
Albanian:
Vlerësimet e nxënësve në ESL: Këtë simestër kur të merrni nga mësuesja e klasës vlerësimet për fëmijën tuaj, do të gjeni të bashkangjitur dhe vlerësimet në ESL(lexim, bashkëbisedim, dëgjim, shkrim).

Below you will find attachments of ESL Newsletters, Progress Reports and helpful tips.

Më poshtë do të gjeni artikuj me: Njoftime nga ESL-i, Vlerësimet e nxënësve, si dhe këshilla të dobishme.

 Field Day, June 2007


 Students can be teachers!

 Three Kindergarten students learning together  5th graders at Addams work on a PowerPoint project
 Reading can happen any time, anywhere!  A new 1st grade student shows us which country she just came from
 Our new Kindergarten student smiles on her first day.  ESL and Title I Upton Coffee Talk ClubESL and Title I Upton Coffee Talk Club
 The Monthly Cofee Talk Club: Parents and teachers collaborate to brainstorm ideas for helping students at home, school involvement, and motivation techniquesThe Monthly Cofee Talk Club: Parents and teachers collaborate to brainstorm ideas for helping students at home, school involvement, and motivation techniques  The Coffee Club meets the first Friday of every monthThe Coffee Club meets the first Friday of every month
 Sharing with Students and ParentsSharing with Students and Parents  Working Together to Achieve GoalsWorking Together to Achieve Goals
 Parent Involvement: It Takes a Village…Parent Involvement: It Takes a Village… Enjoying Each Other’s CompanyEnjoying Each Other’s Company 
AttachmentSize
Tips for Parents; English and Albanian31.79 KB
ESL Progress Report (English)16.29 KB
ESL Progress Report (Albanian)18.47 KB
ESL Parent Websites25.09 KB
ESL District Parent Night PowerPoint Presentation, 11-12-07707.5 KB
ESL District Parent Night in Albanian360.53 KB
091809 Newsletter.pdf478.04 KB